Disclaimer

Disclaimer voor www.mierenplezier.be

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.mierenplezier.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door Mierenplezier, ev na toepassing is op de gehele website.
In deze disclaimer geeft Mierenplezier aan onder welk voorbehoud Mierenplezier de informatie op onze website aan u aanbied.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.
U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mierenplezier is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.
Het intellectueel eigendom berust bij Mierenplezier.

Het Belgisch recht is van toepassing

 

Geen garantie op juistheid

Mierenplezier streeft naar een zo actueel mogelijke website.
Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan Mierenplezier daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid.
Mierenplezier behoud het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.
Mierenplezier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar Mierenplezier via hyperlinks verwijzen.

 

Cookies

Mierenplezier maakt gebruik van cookies voor website-analyse, het tonen van video’s en andere inhoud van de site.
Wij maken hiervoor ook gebruik van cookies van derden.
Dit gebeurt volledig anoniem.
U gaat akkoord met het plaatsen van cookies door hiernaast op de knop Akkoord te klikken of door verder te surfen op onze website.
Meer informatie over het gebruik van cookies vind u hier

 

Contact

Met deze disclaimer- en cookiebeleid wil Mierenplezier u duidelijkheid geven over de manier waarop Mierenplezier omgaat met uw gegevens.
Hebt u vragen over dit document, of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens) dan kunt u die stellen via het contact formulier

 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.mierenplezier.be op deze pagina.